Cele mai importante documente legate de Consiliul Elevilor se găsesc mai jos

Statutul Elevului

Elevii, ca membrii ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și își exercită toate îndatoririle pe care le au in calitate de cetățeni, reglementate de statutul elevului prezentat.Legea Educației Naționale

Legea educației naționale promovează un învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, acționale și volitive, cunoștințe fundamentale și abilități de necesitate directă, în profesie, cât și în societate.

ROFUIP

Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.MODA

Metodologia de organizare şi desfăşurare a alegerilor din Consiliul Elevilor.
Pagină realizată cu ajutorul Consiliului Județean al Elevilor Cluj